Chính Sách Giao Hàng

Ước tính thời gian giao hàng đến các quốc gia/khu vực:

Việt Nam: 3 đến 5 ngày

Hoa Kỳ: 1 tuần

Canada: 10 đến 14 ngày

Châu Âu: 2 tuần

Châu Á: 1 đến 2 tuần

Khác: tối thiểu 1 tuần