Chính Sách Hoàn Tiền

Xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 3 ngày sau khi sản phẩm của bạn được giao. Nếu quý khách gặp bất cứ vấn đề nào với đơn đặt hàng của mình, chúng tôi sẽ làm việc với bạn về khả năng trao đổi hoặc hoàn tiền.

Hoàn lại tiền sẽ chỉ được phát hành trong trường hợp một mặt hàng bị lỗi, do tính chất của sản phẩm. Sẽ không hoàn lại tiền cho việc phát sinh thay đổi ý kiến.