Chính Sách Bảo Mật

CAM KẾT BẢO MẬT

----

PHẦN 1 - CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như một phần của quy trình mua và bán, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.

Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.

Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng của chúng tôi, sản phẩm mới và các cập nhật khác.

PHẦN 2 - SỰ ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại giao dịch mua hàng, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng nó chỉ vì lý do cụ thể đó.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ yếu, như tiếp thị, chúng tôi sẽ hỏi bạn trực tiếp về sự đồng ý của bạn hoặc cung cấp cho bạn cơ hội để nói không.

Làm thế nào để tôi rút lại sự đồng ý của tôi?

Nếu sau khi bạn chọn, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@infinitykey.zone

PHẦN 3 - TIẾT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

PHẦN 4 - MUA SẮM

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua lưu trữ dữ liệu Shopify, cơ sở dữ liệu và ứng dụng Shopify chung. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn trên một máy chủ an toàn phía sau tường lửa.

Thanh toán:

Nếu bạn chọn một cổng thanh toán trực tiếp để hoàn tất giao dịch mua của mình, thì Shopify sẽ lưu trữ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn. Nó được mã hóa thông qua Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu công nghiệp thẻ thanh toán (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua hàng của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn thành giao dịch mua hàng của bạn. Sau khi hoàn thành, thông tin giao dịch mua hàng của bạn sẽ bị xóa.

Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover.

Các yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng của cửa hàng và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Để hiểu rõ hơn, bạn cũng có thể muốn đọc Điều khoản dịch vụ của Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) hoặc Tuyên bố quyền riêng tư (https://www.shopify.com/legal/privacy).

PHẦN 5 - DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba được chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, như cổng thanh toán và bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật của riêng họ đối với thông tin chúng tôi bắt buộc phải cung cấp cho họ cho các giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn.

Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp này.

Cụ thể, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể được đặt tại hoặc có các cơ sở có thẩm quyền khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành giao dịch liên quan đến các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể phải tuân theo luật của khu vực tài phán nơi cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ đó.

Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi một cổng thanh toán ở Hoa Kỳ, thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn thành giao dịch đó có thể bị tiết lộ theo luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Yêu nước.

Khi bạn rời khỏi trang web cửa hàng của chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn chịu sự điều chỉnh của Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi.

Liên kết

Khi bạn nhấp vào liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, họ có thể hướng bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

PHẦN 6 - BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các thực tiễn tốt nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, thông tin sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%, chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung.

PHẦN 7 - COOKIE

Dưới đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã liệt kê chúng ở đây để bạn có thể chọn nếu bạn muốn từ chối cookie hay không.

_session_id, mã thông báo duy nhất, chuyên nghiệp, Cho phép Shopify lưu trữ thông tin về phiên của bạn (người giới thiệu, trang đích, v.v.).

_shopify_visit, không có dữ liệu được giữ, Liên tục trong 30 phút kể từ lần truy cập trước, Được sử dụng bởi nhà cung cấp trang web của chúng tôi theo dõi số liệu thống kê nội bộ để ghi lại số lượt truy cập

_shopify_uniq, không có dữ liệu được giữ, hết hạn vào nửa đêm (liên quan đến khách truy cập) vào ngày hôm sau, Đếm số lượt truy cập vào cửa hàng bởi một khách hàng.

giỏ hàng, mã thông báo duy nhất, tồn tại trong 2 tuần, Lưu trữ thông tin về nội dung của giỏ hàng của bạn.

_secure_session_id, mã thông báo duy nhất, chuyên nghiệp

storefront_digest, mã thông báo duy nhất, không xác định Nếu cửa hàng có mật khẩu, điều này được sử dụng để xác định xem khách truy cập hiện tại có quyền truy cập hay không.

PHẦN 8 - TUỔI ĐỒNG Ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là độ tuổi chiếm đa số trong tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn hoặc bạn là độ tuổi chiếm đa số trong tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ của bạn để sử dụng trang web này.

PHẦN 9 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay khi họ đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây rằng nó đã được cập nhật, để bạn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong mọi trường hợp, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ nó

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển đến chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc chỉ muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Cán bộ tuân thủ quyền riêng tư của chúng tôi tại support@infinitykey.zone